Bài đăng

Thứ tự Biết – Thích – Tin – Mua trong phát triển sản phẩm

Muốn phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu bền vững cần tuân theo thứ tự biết – thích – tin – mua để đạt được hiệu quả bền vững. T ránh nôn nóng “nhảy vọt”. Một anh bác sĩ nhi rất tự tin về tay nghề của mình. Với phương châm chữa bệnh giỏi thì sẽ hút được bệnh nhân, nên anh ấy mở phòng mạch tại một thị trấn. Tuy nhiên phòng khám anh ta khá vắng vẻ vì có vài phòng mạch lâu đời khác đã hoạt động quanh đấy. Mở hơn 2 tháng anh ta bắt đầu lo lắng vì không có bệnh nhân. Anh ta đến gặp chuyên gia trò chuyện. Thứ tự biết – thích – tin – mua vô cùng quan trọng Hơn 2 tháng em vẫn không có bệnh nhân mặc dù ở khu vực này tay nghề em hơn hẳn các bác sĩ ở đây. – Em đã đốt cháy giai đoạn của một  người bán hàng . Dù là bác sĩ cũng phải tôn trọng quy trình này – Là gì vậy anh? – Theo thứ tự BIẾT – THÍCH – TIN – MUA. Bệnh nhân không thể chữa bệnh khi họ không tin vào em. Bệnh nhân cũng không thể tin nếu họ vẫn chưa thích em. Và họ chắc chắn sẽ không thể nào thích em nếu họ không biết có sự